Escopidors

Escopidor de xapa galvanitzada lacada al forn, col·locat a la base de les finestres.

Concepte

ESCOPIDOR per base de finestra.

Gran consistència en deformació rectilínea.

Amb goteró per no produir regalims a la façana.

Configurable segons la necessitat d’obra amb mides de diferents amples i alçades de les aletes, així amb alts diferents.

Amb formacions d’escaires sense soldadures a la part superior, quedant així un bon acabat a qualsevol grau d’angle, i amb diferents amples d’un costat i l’altre.

Juntes entre peces quan son més llargues de 3000mm.

Tapes per als terminals.

Fàcil col·locació amb polímers.

Amples de desenvolupaments de 300 / 400 / 500 / 625 / 750 / 1000 / 1250 / 1500.

Utilitat

La superfície no porosa, evita l’entrada d’aigua i per tant la formació d’humitats.
Impedeix la formació de regalims i per tant, taques a les façanes.
Configurable en diferents formes d’acabats, aletes laterals, tapes finals, etc.

Material

Xapa GALV. de 1,5 mm i lacat amb els colors de la carta RAL “estàndard”

Configuració personalitzada per a cada obra

Xapa de 1,5mm GALV. + lacat RAL.

Desenvolupament de 330 / 500 / 625 / 750 / 1000 mm.

Faldons iguals (estàndard de 30 mm).

Faldons desiguals (ejem. 40 / 00000 / 150).

Complements

Formació d’escaire a 90° (sense soldadura a la part superior).

Posibilitat d’escaires a graus.

Laterals d’entrega de trobada de parets desiguals als escaires.

Junta normal.

Tapa terminal.

Escopidors