Dintells

Dintells modulars per a finestres i pòrtics, amb xapa plegada sense soldadura.

Concepte

Dintells / sobre obertures d’obra.

Idoni per la formació del calaix de persiana.

Gran consistència en deformació rectilínia.

Configurable segons la necessitat d’obra amb mides de diferents amples i alçades de les aletes.

Amb formacions d’escaires soldats. S’obté així un bon acabat en qualsevol dels angles, amb possibilitat de diferents amples i altres complements per l’atirantat en forjats de diferents mides.

Fàcil col·locació amb tacs i cargols.

Amples de desenvolupaments de 300 / 400 / 500 / 625 / 750 / 1000 / 1250 / 1500.

Utilitat

Per la formació del suport de les obertures d’obra, sobre els brancals.

Material

Xapa GALV. de 2,5 mm i lacat amb els colors de la carta RAL “estàndard”

Configuració personalitzada per a cada obra

Xapa de 2,5 mm GALV. + lacat RAL.

Desenvolupament de 330 / 500 / 625 / 750 / 1000 mm.

Complements

Formació d’escaire a 90°.

Possibilitat d’escaires a graus.

Laterals d’entrega de trobada de parets desiguals als escaires.

Tirants, de 150 / 250 / 300 / 400 / 500 / 550 / 600 amb xapa de 3 mm.

Tirants reforçats segons encàrrec a base de pletines zincades de 40 * 5; “L” de 40.

Carteles per regulació d’alçada.

Cargols per a un fàcil muntatge.

Dintell estàndard DS25

Dintell estándar sense goteró.

Dintell amb goteró DG25

Dintell amb goteró.

Doble dintell DD25

Dintell de doble plegat amb i sense goteró. De doble cara i per a doble tabiquería.

Dintell per grans càrregues GDG25

Dintells per a grans càrregues i grans dimensions. De xapa plegada amb formació de goteró de 28 mm. Configurable sense goteró i amb doble funció de càrrega.