Dintells

Dintells modulars per a finestres i pòrtics, amb xapa plegada sense soldadura.

Concepte

Dintells / sobre obertures d’obra.

Idoni per la formació del calaix de persiana.

Gran consistència en deformaicio rectilinia.

Configurable segons la necesitat d’obra amb mides de diferents amples i alçades de les aletes.

Amb formacions de escaires soldats, quedan així un bon acabat a qualsevol graus de angul, i amb diferents amples de un costat i l’altre complements per el atirantat al forjats de diferents mides.

Fàcil col·locació amb tacs i atornillat.

Amples de desenvolupaments de 300 / 400 / 500 / 625 / 750 / 1000 / 1250 / 1500.

Utilitat

Per la formació del suport de les obertures d’obra, sobre els brancals.

Material

Xapa GALV. de 2,5mm i LACAT amb els colors de la carta ral “estandar”

Configuració personalitzada per a cada obra

Xapa de 2,5mm GALV. + LACAT RAL.

Desemvolupament de 330 / 500 / 625 / 750 / 1000 mm.

Complements

Formació de escaire a 90º.

Posibilitat de escaires a graus.

Laterals d’entrega de trobada de pareds desiguals als escaires.

Tirants, de 150 / 250 / 300 / 400 / 500 / 550 / 600 amb xapa de 3 mm.

Tirants reforçats segons pedido a base de pletines zincades de 40 * 5; “L” de 40.

Carteles per regulació d’alçada.

Cargols per a un fàcil muntatge.

Dintell estàndard DS25

Dintell estándar sense goteró.

Dintell amb goteró DG25

Dintell amb goteró.

Doble dintell DD25

Dintell de doble plegat amb i sense goteró. De doble cara i per a doble tabiquería.

Dintell per grans càrregues GDG25

Dintells per a grans càrregues i grans dimensions. De xapa plegada amb formació de goteró de 28mm. Configurable sense goteró i amb doble funció de càrrega.