Coronaments

Protecció modular de murs i sobre murs de façanes.

Concepte

Coronamets de murs / sobre murs amb baranes incorporades amb postes per valles.

Idoni per acabats de façana ventilada / saate / cara vista / revocats.

Gran consistència en deformació rectilinia.

Amb goteró per no produir regalims a la façana.

Configurable segons la necessitat d’obra amb mides de diferents amples i alçades de les aletes, així amb alts diferents.

Amb formacions de escaires sense soldadures a la part superior, quedan així un bon acabat a qualsevol graus de angul, i amb diferents amples de un costat i l’altre.

Juntes entre peçes normalitzades o amb tacos interiors per clipar – CL.

Tapes per els terminals.

Fàcil col·locació amb … o sense tacs. Col·locats sempre amb polimers.

Amples de desenvolupaments de 300 / 400 / 500 / 625 / 750 / 1000 / 1250 / 1500.

Utilitat

Per protecció del murs de façanes

Material

Xapa GALV. de 1.5mm i LACAT amb els colors de la carta ral “estandar”

Configuració personalitzada per a cada obra

Xapa de 1,5mm GALV. + LACAT RAL.

Desemvolupament de 330 / 500 / 625 / 750 / 1000 mm.

Faldons iguals (estandar 40 mm ). Faldons desiguals (ejem. 40 / 00000 / 150 ).

Complements

Formació de escaire a 90º (sense soldadura a la part superior).

Posibilitat de escaires a graus.

Laterals de entrega de trobada de pareds desiguals als escaires.

Junta normal.

Junta clipada.

Tapa terminal.

Coronaments

Coronament amb barana integrada

Coronament separador amb vidre