Coronaments

Protecció modular de murs i sobre murs de façanes.

Concepte

Coronamets de murs / sobre murs amb baranes incorporades amb postes per valles.

Idoni per acabats de façana ventilada / sate / cara vista / revocats.

Gran consistència en deformació rectilínia.

Amb goteró per no produir regalims a la façana.

Configurable segons la necessitat d’obra amb mides de diferents amples i alçades de les aletes, així amb alts diferents.

Amb formacions d’escaires sense soldadures a la part superior, quedant així un bon acabat a qualsevol graus d’inclinació, i amb diferents amples d’un costat i l’altre.

Juntes entre peces normalitzades o amb tacs interiors per clipar – CL.

Tapes pels terminals.

Fàcil col·locació amb … O sense tacs. Col·locats sempre amb polímers.

Amples de desenvolupaments de 300 / 400 / 500 / 625 / 750 / 1000 / 1250 / 1500.

Utilitat

Per protecció del mur de façanes

Configuració personalitzada
per a cada obra

Xapa de 1,5bmm GALV. + lacat RAL.

Desenvolupament de 330 / 500 / 625 / 750 / 1000 mm.

Faldons iguals (estàndard 40 mm). Faldons desiguals (ej. 40 / 00000 / 150).

Material

Xapa GALV. de 1.5 mm i lacat amb els colors de la carta RAL “estandard”

Complements

Formació d’escaire a 90° (sense soldadura a la part superior).

Possibilitat d’escaires a graus.

Laterals d’entrega de trobada de parets desiguals als escaires.

Junta normal.

Junta clipada.

Tapa terminal.

Coronament amb barana integrada

Coronament separador amb vidre